Regulamin

Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni

internetowej  jaceksantorski.pl

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


1.
Właścicielem księgarni internetowej www.jaceksantorski.pl, jest firma JS&CO DOM

WYDAWNICZY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krucza 24/26,

00-526 Warszawa, KRS: 494458, NIP: 701-041-02-23, REGON: 147069791;


2.
Księgarnia internetowa jaceksantorski.pl prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem

sieci Internet.


3.
Aby zakupić wybrane książki należy:

– dodać wybrane produkty do koszyka

– zarejestrować się na stronie

– wypełnić formularz zamówienia podając adres dostawy oraz adres na fakturze

– wybrać formę dostawy

– zatwierdzić formularz zamówienia

– wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności


4.
Wysłanie wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia, o czym Klient jest

informowany e-mailem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania

wpłaty.


5.
Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie – jedynie

za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.


6.
Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z

obowiązującym prawem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że: administratorem danych

osobowych jest JS&CO DOM WYDAWNICZY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Krucza 24/26; dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług

administratora danych i nie będą udostępniane innym odbiorcom; posiada Pani/Pan prawo

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych jest

dobrowolne.

Twoje dane osobowe, wykorzystywane będę wyłącznie do:

– realizacji zamówienia

– jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach oraz

promocjach sklepu www.jaceksantorski.pl


7.
Klient wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego

znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie.


8.
Do każdego zamówienia jest dołączony paragon lub po wybraniu opcji faktura VAT.

Koszty przesyłki wyszczególnione są na fakturze lub paragonie jako dodatkowa pozycja.


9.
Klient może anulować zamówienie pod e-mailem sklep@jaceksantorski.pl. Anulowaniu nie

podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.


10.
Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia

ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w

ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i

odwoływania akcji promocyjnych.


11.
Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zależne od wartości zamówienia

oraz wybranej formy płatności.

– Poczta Polska 9 zł

– Przesyłka kurierska 15 zł

– Przesyłka za pobraniem 22 zł

– Odbiór osobisty 0 zł

Klient w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru.


12.
Przy zamawianym towarze pojawi się informacja o terminie realizacji wybranej

pozycji. Jest to czas potrzebny od jego wysłania. Uwzględnione są tylko dni robocze.

Zamówienie na towary o różnym czasie jest realizowane po skompletowaniu całego

asortymentu.

W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części Klient jest

o tym fakcie informowany emailem,


13.
Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:

– za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi, na poczcie lub kurierowi)

– płatności online przez serwis PayU

– kartą kredytowa (Visa, MasterCard) przez serwis PayU

– przelew tradycyjny


14.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) „O ochronie niektórych praw

konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Klient zakupujący towar w naszym sklepie może z niego zrezygnować bez podania przyczyn,

w ciągu 14 dni, licząc od daty odstąpienia od umowy. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy

zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu.

Produkty zwracane powinny być kompletne tj. z wszelkimi załączonymi dodatkami. oraz.

Prawo zwrotu nie dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.

Towar zwracany należy przesłać listem poleconym wraz z przesłaną fakturą lub paragonem.

Zapewniamy zwrot kosztów równowartości ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w

ciągu 3 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Klienta. Nie

przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i

odesłania towaru. Zwrot wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego

na rachunek krajowy (PL). Prawo zwrotu w myśl ustawy nie dotyczy firm.


15.
Reklamacje.

Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe

podczas dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową na adres sklepu:

Księgarnia jaceksantorski.pl

ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

Z towarem wadliwym Klient odsyła otrzymaną fakturę VAT lub paragon. Koszty poniesione

przez Klienta związane z odesłaniem wadliwego towaru, sklep zwróci po otrzymaniu

przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji – w ciągu 3 dni roboczych.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, jeżeli będzie to

niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), sklep zwróci Klientowi

równowartość ceny zakupionego towaru.


16.
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji

umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.


17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.